Skip to content

Privacyverklaring

Jouw privacy en Den of Data – Deze Privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2020. Den of Data is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar sollicitanten van groot belang zijn. Wij kunnen ons wervings- en selectieproces niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Den of Data en Den of Data Solutions, gevestigd te Baarn, en hierna gezamenlijk aangeduid als “Den of Data”. Den of Data is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat jij weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?

Binnen de groep voert Den of Data de wervings- en selectie procedures ten behoeve van de voormelde groepsmaatschappijen uit. Den of Data is met betrekking tot de in het kader van een sollicitatie aan haar verstrekte, dan wel ter beschikking gestelde persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke dan wel mede verantwoordelijke. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens Den of Data tijdens jouw sollicitatieprocedure gaat verwerken en waarvoor deze worden gebruikt.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Om je sollicitatie te kunnen behandelen hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Deze hebben wij  nodig om het wervings- en selectieproces op een verantwoorde en doeltreffende wijze te laten verlopen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor:
 • Het beoordelen van jouw geschiktheid ten aanzien van de openstaande vacature.
 • Communicatiedoeleinden gedurende het wervings- en selectieproces tussen jou en Den of Data.
 • De communicatie met externe bureaus ten behoeve van het uitvoeren van een assessment, voor het geval een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Communicatie met externe instanties voor de oproep aan jou voor het aanvragen van een integriteitscreening / Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Als onderdeel van een groepsinterne integriteitsscreening, doorgave van je persoonsgegevens ten behoeve van een toetsing aan groepsinterne databanken op het voorkomen van jouw persoonsgegevens hierin.
 • Contactopname met voormalig werkgevers omtrent arbeidsverleden.
 • Contactopname met door jou opgegeven referenties.
 • Contactopname met instanties met betrekking tot verificatie van mededelingen in Curriculum Vitae (bijv. opleidingen, cursussen e.d.).
 • Toetsing identiteitsbewijs aan Verificatie en Informatie Systeem (VIS).
Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we jouw gegevens?

Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om de wervings- en selectieprocedure te kunnen doorvoeren.

Daarnaast verwerken wij jouw gegevens alleen op basis van toestemming:

 • voor het toetsen op aanwezigheid van jouw NAW-gegevens in bedrijfsinterne incasso-systemen.
 • de communicatie met externe bureaus ten behoeve van het uitvoeren van een assessment, voor het geval een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • jouw toestemming voor contact opname met één of meer van jouw voormalig werkgevers.
 • jouw toestemming voor het doorgeven van jouw gegevens aan de instantie die beslist over al dan niet afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Welke gegevens verwerken wij van jou?

De persoonsgegevens die wij tijdens de selectieprocedure van jou verwerken zijn:

 • Jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Wij verwerken daarnaast de in jouw sollicitatiebrief en op jouw CV vermelde gegevens zoals je arbeidsverleden, beschikbaarheid en andere door jou verder op eigen initiatief verstrekte gegevens, voor zover die van belang zijn voor de inschatting van je geschiktheid voor de in te vullen functie.

Vastgelegd wordt verder:

 • De contactmomenten tussen jou en Den of Data per brief of formulieren, telefonisch (telefoonnotities) of e-mail.
 • Afhankelijk van de soort functie kan worden vastgelegd: de resultaten van de integriteitsscreening, contactopname voormalig werkgevers, contactopname referenties, contactopname met instanties met betrekking tot verificatie mededelingen in CV, toetsing aan Verificatie en Informatie systeem.
Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens alleen met jouw toestemming, als je ons dat vraagt of als dit ons gerechtvaardigd belang is. Vraag jij ons bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak jij deze gegevens zelf openbaar (bijvoorbeeld een foto op je CV, of eventueel een strafrechtelijk verleden). Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is in het kader van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de sollicitatieprocedure, ten aanzien van de specifiek eisen die gesteld worden aan de te vervullen functie.

Met wie delen wij jouw data?

Wij kunnen jouw gegevens delen:

 • met recruitment- en uitzendbureaus, betreffende de voortgang van de sollicitatieprocedure.
 • met voormalig werkgevers.
 • met externe bureaus ten behoeve van het uitvoeren van een assessment en groepsmaatschappijen ten behoeve van een interne screening.
 • met instanties ten behoeve van oproep tot aanvragen VOG.
 • met instantie tot toetsen CV gegevens.
Wat zijn jouw rechten?

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

Jij kunt ons vragen je persoonsgegevens in het sollicitatieproces in te zien en te laten corrigeren of het recht op bezwaar uitoefenen. Jij kunt ons daarnaast vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, jouw gegevens te wissen of om jouw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, of te laten verwijderen. Wil je van een van deze rechten gebruik maken dan kun je een verzoek daartoe sturen naar info@denofdata.com of naar:

Den of Data
Amsterdamsestraatweg 41A
3744 MA, Baarn

Onder vermelding van: ’verzoek persoonsgegevens sollicitatieprocedure’.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te doorstrepen. Dit ter bescherming van je privacy. Verder vragen wij je om jouw privé postadres en het dossiernummer te vermelden. Je krijgt dan binnen 4 weken een reactie op jouw verzoek.

Intrekking toestemming

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan kun jij deze toestemming altijd weer intrekken.

Klachtrecht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Voldoet Den of Data niet of onvoldoende, aan je verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van jouw persoonsgegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat je dit doet moet je eerst de klacht hebben ingediend bij Den of Data ; info@denofdata.com. Als je klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun jij de klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Mocht jouw klacht ook door de Autoriteit Persoonsgegevens niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Den of Data neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier, indien van toepassing, met verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de getroffen maatregelen en laten die zo nodig bijstellen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden jou aan kennis te nemen van de privacy statements op deze websites.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Den of Data bewaart jouw gegevens tijdens het wervings- en selectieproces en tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Den of Data vernietigt jouw gegevens 4 weken na beëindigen van de sollicitatieprocedure. Den of Data kan jou om toestemming vragen jouw gegevens voor een verdere duur van 12 maanden te bewaren. Als jij toestemming verleent zullen jouw gegevens na 12 maanden worden gewist.

Derde landen

Den of Data laat jouw gegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure worden verwerkt niet buiten de EU/EER verwerken.

Vragen & Contact

Heb jij vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de afdeling HR van Den of Data en stuur een e-mail naar info@denofdata.com of stuur een brief aan:

Den of Data
Amsterdamsestraatweg 41A
3744 MA, Baarn

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Den of Data behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden jou daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat jij bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement. Materiële wijzigingen worden vooraf aan jou gecommuniceerd. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Cookiebeleid Den of Data

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies, die zorgen voor een goede werking van onze website, plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we je eerst hoe jij deze uit kunt zetten. Surf jij verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om jou aanbiedingen en advertenties te sturen of aanbiedingen en advertenties te laten zien die bij jou passen. Jij leest er meer over in ons cookiebeleid.

Privacy statement Den of Data website

Wanneer jij onze website bezoekt, is het noodzakelijk om bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als jij een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naartoe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van jouw IP-adres (Internet Protocol adres). Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internet provider aan je computer wordt toegekend, iedere keer wanneer jij inlogt op het internet, zodat jouw computer kan worden geïdentificeerd.

Den of Data kan persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, opslaan wanneer jij onze website bezoekt. Den of Data zal deze informatie in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  vertrouwelijk behandelen. Den of Data gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van jou, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Wat is een cookie?

De website van Den of Data maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website jij met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over het gebruik van de website door bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of te delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de Consumentenbond kunt u meer informatie over cookies vinden:

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies verwijderen

Cookies uitschakelen